qwxc.net
当前位置:首页 >> 李煜怎么读拼音 >>

李煜怎么读拼音

[lǐ yù] 李煜(南唐李后主) 李煜(937年―978年),南唐中主李璟第六子,初名从嘉,字重光,号钟隐、莲峰居士,汉族,祖籍彭城(今江苏徐州铜山区),南唐最后一位国君。 北宋建隆二年(961年),李煜继位,尊宋为正统,岁贡以保平安。开宝四年...

基本字义 ● 煜 yù ㄩˋ 1. 照耀:“日以~乎昼,月以~乎夜”。 2. 〔~~〕明亮的样子,如“岭上疏星明~~”。 3. 火焰:“飞烽戢~而泱漭”。~熠。

【原文】 虞美人·李煜 春花秋月何时了?往事知多少. 小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中. 雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改. 问君能有几多愁?恰似一江春水向东流. yú měi rén ·lǐ yù chūn huā qiū yuè hé shí liǎo ?wǎng shì zhī duō shǎo . xiǎo lóu z...

相见欢-无言独上西楼 作者:李煜 wú yán dú shànɡ xī lóu , yuè rú ɡōu 。 jì mò wú tónɡ shēn yuàn suǒ qīnɡ qiū 。 无 言 独 上 西 楼 , 月 如 钩 。 寂 寞 梧 桐 深 院 锁 清 秋 。 jiǎn bú duàn , lǐ hái luàn , shì lí chóu 。 bié shì...

wú yán dú shàng xī lóu ,yuè rú gōu 。 jì mò wú tóng shēn yuàn suǒ qīng qiū 。 jiǎn bú duàn ,lǐ hái luàn ,shì lí chóu 。 bié shì yī bān zī wèi zài xīn tóu 。 相见欢,词牌名,原为唐教坊曲,又名“乌夜啼”、“秋夜月”、“上西楼”等。...

相见欢李煜的拼音:xiāng jiàn huānlǐ yù (╭☞•́ω•̀)╭☞ 满意的话请采纳呦!

煜 yù 1.照耀:“日以煜乎昼,月以煜乎夜”。 2.〔煜煜〕明亮的样子,如“岭上疏星明煜煜”。 3.火焰:“飞烽戢煜而泱漭”。煜熠。

li三声 yu四声

虞美人[yú měi rén] 虞美人是罂粟科,罂粟属,草本植物。虞美人耐寒,怕暑热,喜阳光充足的环境,喜排水良好、肥沃的沙壤土。原产于欧亚温带大陆。 《虞美人》是南唐后主李煜的作品,其中有千古名句“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。” 虞美...

hai,还似:《花间集补》中作“还是”。 这首记梦小词,是李煜降宋被囚后的作品。词写梦忆江南,抒写了作者梦中重温旧时游娱生活的欢乐和梦醒之后的悲恨,以梦中的乐景抒写现实生活中的哀情,表达了作者的故国之思和亡国之痛。 李煜降宋后,悔恨长...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwxc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com