qwxc.net
当前位置:首页 >> 相见欢李煜的拼音怎么读 >>

相见欢李煜的拼音怎么读

相见欢-无言独上西楼 作者:李煜 wú yán dú shànɡ xī lóu , yuè rú ɡōu 。 jì mò wú tónɡ shēn yuàn suǒ qīnɡ qiū 。 无 言 独 上 西 楼 , 月 如 钩 。 寂 寞 梧 桐 深 院 锁 清 秋 。 jiǎn bú duàn , lǐ hái luàn , shì lí chóu 。 bié shì...

相见欢李煜的拼音:xiāng jiàn huānlǐ yù (╭☞•́ω•̀)╭☞ 满意的话请采纳呦!

wú yán dú shàng xī lóu ,yuè rú gōu 。 jì mò wú tóng shēn yuàn suǒ qīng qiū 。 jiǎn bú duàn ,lǐ hái luàn ,shì lí chóu 。 bié shì yī bān zī wèi zài xīn tóu 。 相见欢,词牌名,原为唐教坊曲,又名“乌夜啼”、“秋夜月”、“上西楼”等。...

基本字义 ● 煜 yù ㄩˋ 1. 照耀:“日以~乎昼,月以~乎夜”。 2. 〔~~〕明亮的样子,如“岭上疏星明~~”。 3. 火焰:“飞烽戢~而泱漭”。~熠。

没有“还”字。谢了春红,读liao3。 因为,音节点上是“仄”。 中平中仄平平,仄平平。 林花谢了春红,太匆匆! *虽然没有“还”,简单说一下。这个字读hai2,huan2。因为都是平,所以不存在平仄问题,只有在句末刚好是押韵的字时,要和本首诗词别的韵...

【相见欢】 李煜 无言独上西楼,月如钩。 寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。 别是一般滋味在心头。 【词意浅述】 一个人默默无语,独自登上西楼,天边月形如勾,在这清寒的秋夜,院子里深锁著梧桐,也锁住了寂寞。心中的思绪,想要...

李煜《相见欢》整首词的平仄符号如下(○平声 ●仄声 ⊙可平可仄 △平韵 ▲仄韵): ⊙○⊙●○△,●○△。⊙●⊙○○●●○△。 ⊙⊙▲,⊙○▲,●○△。⊙●⊙○○●●○△。 1、原文 无言独上西楼,月如钩。 寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。 2、...

无言独,上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。 《相见欢》是一首词。 词名《相见欢》咏的却是离别愁。此词写作时期难定。如系李煜早年之作,词中的缭乱离愁不过属于他宫庭生活的一个插曲,如作于...

【年代】:唐 【作者】:李煜 【 题 】:相见欢 【内容】: 林花谢了春红,太匆匆。无奈朝来寒雨,晚来风。 胭脂泪,相留醉,几时重。自是人生长恨,水长东。 无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院,锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋...

是李煜的词。 原词如下: 无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁,别是一般滋味在心头。 译文如下: 默默无言,孤孤单单,独自一人缓缓登上空空的西楼。抬头望天,只有一弯如钩的冷月相伴。低头望去,只见梧桐树寂寞...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwxc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com